Основен партньор: Счетоводна къща Деметра

Pic 2

Услуги

Кантората предлага следните услуги:

Правни консултации: в устен или писмен вид 

Правни консултации, свързани с недвижими имоти

Подготовка и снабдяване с документи, разрешителни, лизензи

Посредничество при търсене и предлагане на недвижими имоти

Изготвяне и корекция на всички видове договори – граждански, дружествени, търговски, нотариални актове и договори в нотариална форма 

Подготовка и правна помощ при водене на преговори 

Процесуално представителство пред всички съдилища и инстанции в България 

Цялостно абонаментно правно обслужване на търговци и търговски дружества

Регистрация на търговски марки и промишлени дизайни 

Защита на авторски права

Съдействие при получаване на бизнес кредити 

Съдействие за намиране на офис-помещения 

Съдействие при намиране и подбор на персонал 

Съдействие при свързване с български фирми от браншове по критерии на клиента 

Подбор на търговски дружества – контрагенти по зададени критерии и предоставяне на данни (адрес, лица за контакт, предметна дейност) 

Осъществяване на контакт с други фирми (избрани по критерии на клиента), изготвяне на писма, предложения, оферти и изпращането им по Е-мейл, факс или поща 

Откриване на банкови сметки на физически и юридически лица

Преводи от и на немски език 

Консултации по E-mail